Diernæs kirke
Diernæs kirke
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
 
   
     
 
 
 
Menu  

Gudstjenster

 

26-04-2018 kl. 19:00

Gudstjeneste v. Lene Matthies

29-04-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Henrik Nedergaard

06-05-2018 kl. 09:00

Gudstjeneste v. Lars Jonssen

10-05-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Henrik Nedergaard

13-05-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Lene Matthies

20-05-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Henrik Nedergaard

Pinsedag

27-05-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Lene Matthies

03-06-2018 kl. 09:00

Gudstjeneste v. Lars Jonssen

10-06-2018 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Anette Agersnap

 

 

Dagens tekst kan findes her: www.bibelselskabet.dk

 

Kirkebilen:

Kirkebilen kører alle søndage, såvel til Faaborg som til Diernæs Kirke. Transporten er gratis.

Bilen bestilles dagen før på tlf. 6261 8800.

 

 

 
 
 
 
  Diernæs kirke, Mosetoften 2B, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 04 78