Diernæs kirke
Diernæs kirke
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
 
   
     
 
 
 
Gudstjenester  

Velkommen til Diernæs kirke

 

23-10-2016 kl. 19:00

Gudstjeneste v. Henrik Nedergaard

 

30-10-2016 kl. 09:00

Gudstjeneste v. Lene Matthies

 

06-11-2016 kl. 19:00

Gudstjeneste v. Lars Jonssen

 

13-11-2016 kl. 10:30

Gudstjeneste v. Marianne Skovmand

 

20-11-2016 kl. 09:00

Gudstjeneste v. Lars Jonssen

 

Velkommen til Diernæs Kirkes hjemmeside. Her kan du altid finde oplysninger om, hvad der rører sig i kirken netop nu samt lidt om dens historie.

Du finder, hvornår der er gudstjenester, koncerter og andre arrangementer i kirken.

Ønskes der kontakt til sognets præster, kirkens personale eller menighedsrådet, kan du finde deres adresser, telefonnumre og evt. e-mailadresser på hjemmesiden.

 

  

 

 

  

Læs resultatet af menighedsrådsvalget her.

  

  

  

Trinitatis

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.

Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.  

 

Kristendom i hverdagen

I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds skabelse, af Jesus' liv, død og opstandelse og af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.

Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan handle om sygdom og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller forholdet til penge og rigdom.

  

Høst- eller skabelsesgudstjeneste

Midt i trinitatistiden kommer Sankt Hans og høsttiden, som traditionelt er blevet fejret med høstgudstjenester. Danmark var tidligere overvejende et landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning på årets høst.  

Høstgudstjenesterne fejres stadig, også i mange bysogne, med høstpyntede kirker. Her får den mere karakter af en takkegudstjeneste for naturens gaver. I flere kirker holder man i stedet for den traditionelle høstgudstjeneste en skabelsesgudstjeneste i sensommeren.

   

 

26. oktober 2016

Kom og hør en god historie

 


31. oktober 2016

Fælles sogneaften med Mette Bock, MF og bl.a. medlem af Folketingets kirkeudvalg

I Det nye Hospital ved Faaborg Kirke

 


2. november 2016

Kom og hør en god historie

 

 
 
 
 
  Uptime-IT ApSDiernæs kirke, Mosetoften 2B, 5600 Faaborg